فرم استخدام

استخدام

لطفا متن را وارد كنيد

شغل مورد تقاضا


سوابق شغلی ( به ترتیب از آخرین محل خدمت)


+ اضافه کردن سابقه کاری جدید

زبان های خارجی


+ اضافه کردن زبان جدید

آشنایی با کامپیوتر، نرم افزار و شبکه های اجتماعی


مشخصات معرف


آپلود تصویر و رزومه