پارس اپال اولین تولید کننده ظروف اپال در ایران
شنبه5 آذر 1401 ساعت:

21 امین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی شیراز

21 امین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی شیراز
5
4
4
3
2
  • تاریخ برگزاری: 16 مهر 1398
  • تاریخ اتمام: 19 مهر 1398
  • مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فارس
نمایشگاه های مرتبط