پارس اپال اولین تولید کننده ظروف اپال در ایران
شنبه5 آذر 1401 ساعت:

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی  لوازم خانگی تهران
8
7
6
5
4
3
2
  • تاریخ برگزاری: 28 آبان 1398
  • تاریخ اتمام: 1 آذر 1398
  • مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
نمایشگاه های مرتبط