پارس اپال اولین تولید کننده ظروف اپال در ایران
جمعه9 آبان 1399 ساعت:

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی شیراز

نوزدهمین  نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی شیراز
ex1
  • تاریخ برگزاری: 28 شهریور 1396
  • تاریخ اتمام: 31 شهریور 1396
  • مکان برگزاری: شیراز
نمایشگاه های مرتبط