پارس اپال اولین تولید کننده ظروف اپال در ایران
شنبه2 شهریور 1398 ساعت:

نهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی شیراز

نهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی شیراز
ex1
  • تاریخ برگزاری: 28 شهریور 1396
  • تاریخ اتمام: 31 شهریور 1396
  • مکان برگزاری: شیراز
نمایشگاه های مرتبط