پارس اپال اولین تولید کننده ظروف اپال در ایران
سه شنبه27 مهر 1400 ساعت:

گواهینامه ها

گواهینامه ها
 • ISO 9001

  ISO 9001

  گواهینامه استاندارد کیفی   2015 : ISO 9001
 • ISO 14001

  ISO 14001

  گواهینامه استاندارد زیست محیطی 2015 : ISO 14001
 • ISO 45001

  ISO 45001

  گواهینامه مدیریت سلامت و ایمنی شغلی (OHS)

  ISO 45001 : 2018

 • 2012 : 10004 ISO

  2012 : 10004 ISO

  گواهینامه پایش رضایت مشتریان  2012 : 10004 ISO
 • 5S

  5S

  گواهینامه نظام آراستگی محیط کار 5S